Vragenlijst

Vragenlijst t.b.v. Expertisecentrum voor volwassen Sturge-Weber patiënten

Voor Sturge-Weber patiënten onder de 18 jaar en/of voor ouders van Sturge-Weber patiënten onder de 18 jaar
Zou je (of je kind), als je 18 jaar of ouder bent en tegen problemen aanloopt die samenhangen met het Sturge-Weber syndroom, een afspraak willen maken bij het Expertisecentrum voor Volwassenen?(Vereist)

Voor Sturge-Weber patiënten ouder dan 18 jaar en/of voor ouders van patiënten die ouder zijn dan 18 jaar
Zou je een afspraak willen maken bij het Expertisecentrum voor Volwassenen?
Zo ja, over welk aspect van het syndroom heb je een vraag?
Ben je nu onder behandeling bij een specialist?(Vereist)