Disclaimer

Deelname aan evenementen van de Ned. ver. voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom (Nv WSWs) of door Nv WSWs  aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de activiteiten. De inhoud van de website van de Nv WSWs is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de Nv WSWs aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website. Bovendien is de Nv WSWs niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt. Tijdens evenementen kunnen personen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de Nv WSW-media, zoals de website, de nieuwsbrief en sociale media, worden gebruikt zonder toestemming van de geportretteerde, tenzij dit van tevoren is aangegeven door de geportretteerde.