ANBI Gegevens

Statutaire titel: Nederlandse Vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom

Vestigingsplaats: Rotterdam
RSIN-nummer: 816586652
KvK: 478900 te Utrecht

Beloningsbeleid Nv WSWs

Beleidsplan 2017